Scena 3-4 (91/92) 2017Scena 1-2 (89/90) 2017Scena 3-4 (87/88) 2016Scena 2 (86) 2016Czytaj więcej: ***
W tym samym miejscu poprzedniego numeru „Sceny”, zamykającego rok 2016, po opisaniu sytuacji organizacyjno-ekonomicznej pisma, powiadomiłem o rezygnacji ze stawania do kolejnego konkursu o dofinansowanie. Można to było odczytać wprost – pismo nie będzie się ukazywać. Jednak zakończenie osłabiało jednoznaczność – przypominało, że decyzja należy do właściciela, czyli władz TKT. Zarząd Główny potraktował sprawę racjonalnie. Za rok odbędzie się zjazd Towarzystwa, zmieni się pewnie struktura, zmienią się władze. Nie byłoby właściwe postawienie ich przed faktem dokonanym, odebranie szansy walki o dalszy byt „Sceny”. Warto podjąć wysiłki, by trwała. Numer, który oddajemy jest rezultatem wysiłku społeczników.


Lech Śliwonik