Scena 1-2 (93/94) 2018Scena 3-4 (91/92) 2017Scena 1-2 (89/90) 2017Scena 3-4 (87/88) 2016

Czytaj więcej: Trzeba walczyćNie powiodło się. W poprzedniej „Scenie” tekst programowy o amatorstwie kończyliśmy takim zapewnieniem: Toczą się debaty o przyszłym kształcie życia kulturalnego… Zrobimy wszystko, by w tych debatach i w proponowanych rozwiązaniach ruch amatorski nie został unieważniony. Wyjaśnijmy, że wspomniane debaty to Ogólnopolska Konferencja Kultury, organizowana pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy etap (wrzesień – listopad ubiegłego roku) to konferencje „branżowe”: – muzyka, plastyka, taniec... Było oczywiście i osobne sympozjum teatralne; mieliśmy swój udział we włączeniu do programu problemu teatru niezależnego oraz amatorskiego. Duża część uczestników uczestników tego spotkania, a także „zdalnych” obserwatorów (transmisja w telewizji internetowej) uznała, że to był najciekawszy panel.
Drugi etap miał profil „problemowy” – dyskusje zogniskowane wokół konkretów: status artysty, relacje między instytucją i organizatorem, finansowanie kultury. Potem było długie sumowanie rezultatów, praca zespołu ekspertów, dzielonych okresowo na grupy robocze... Rodził się zarys zbioru postulatów oraz projektów rozwiązań, lecz zbiór nabierał charakteru coraz bardziej wyspecjalizowanego, nawet specjalnego. Coraz większą uwagę kierowano na problemy nie tylko ważne, ale też wizerunkowo atrakcyjne – instytucje artystyczne, status twórcy, dziedzictwo kultury.

 

Zarząd Główny TKT

 

Całość w Scenie 1-2 (93/94) 2018 str. 2