Scena 3-4 (87/88) 2016Scena 2 (86) 2016Scena 1 (85) 2016Scena 3-4 (83-84) 2015


SCENA

Wszystko, albo prawie wszystko o sytuacji SCENY, zostało powiedziane rok temu – o meandrach i zawirowaniach losu pisma w ostatnim ćwierćwieczu, o obecnych kłopotach organizacyjnych i finansowych, o usiłowaniach utrzymania linii i jakości, o autorach i redakcji. Kończyliśmy tamto wyznanie postawieniem pytania i daniem odpowiedzi: Co dalej? Można powiedzieć tylko tyle – dopóki wystarczy sił, bądź nie nastąpi katastrofa zewnętrzna. Zapowiedzieliśmy, że jednak złożymy wniosek o dotację i poczekamy. Dostaliśmy mniej niż w poprzednim roku. Niewiele mniej lecz nawet owo „niewiele mniej” odjęte od krańcowego minimum, równa się klęsce. Gdy więc przyszedł czas  przygotowania wniosków na 2017 rok, musiałem obliczyć siły. I uznałem, że przy powtórzeniu wyniku (a tego wolno się „optymistycznie” spodziewać, skoro nigdy nie był zdecydowanie lepszy), nie mogę dać gwarancji prowadzenia SCENY przez jeszcze rok. Po 19 latach donkiszoterii zrezygnowałem ze stawania do konkursu o dofinansowanie.
Co teraz? Tytuł jest własnością Towarzystwa Kultury Teatralnej. Ostateczna odpowiedź pozostaje w zawieszeniu.

Lech Śliwonik