Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy…

„Jubileusz 60-lecia Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie przygotowano z niezwykłym rozmachem, wplatając go w kilkumiesięczny projekt Teatr i miasto: przestrzeń świętowania / przestrzeń codzienności. Liczba wydarzeń była imponująca. Działaniami objęto większą część miasta, angażując zarówno widzów najmłodszych jak i dorosłych, a przy okazji skupiając szerokie grono sympatyków, teoretyków i twórców teatru lalkowego. Spośród wielu imprez warto wymienić konkurs na plakat do spektaklu Bajki samograjki w reżyserii Anny Augustynowicz, który wieńczył obchody jubileuszu, warsztaty streetartowe, aktorskie, cyrkowe oraz łączące pokolenia „60+6” (dla dziadków i wnucząt), gry miejskie i wspólne sadzenie krokusów na Placu Teatralnym.

Pleciuga przygotowała dwie wystawy: jedną przed Urzędem Miasta Szczecin na Jasnych Błoniach, gdzie stanęło kilkadziesiąt planszy opisujących dzieje oraz losy teatru (jego budynku, zespołu, ważnych spektakli oraz rozmaitych wydarzeń); drugą w Książnicy Pomorskiej, gdzie wystawiono zebrane z wielu lat wydawnictwa teatralne – publikacje jubileuszowe, programy, wszystkie numery czasopisma Gabit, które wydaje teatr, katalogi z festiwalu Kontrapunkt oraz plakaty i afisze. W trakcie jubileuszu zaprezentowano także dwa nowe wydawnictwa: Szósta dekada. Teatr Lalek „Pleciuga” 2003-2013, pod redakcją Anny Garlickiej (zastępcy dyrektora Pleciugi) oraz napisany w 2009 r. Prolog na otwarcie nowej siedziby teatru, autorstwa Artura D. Liskowackiego.”

Karol Suszczyński

Całość artykułu „Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy…” w w Scenie 4 (76) 2013

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze korzystanie ze strony internetowej.

Polityka prywatności