Redakcja

redaktor naczelny
Lech Śliwonik

sekretarz redakcji
Anna Radulska-Cieliczko

Jan Zdziarski

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Towarzystwo Kultury Teatralnej
Zarząd Główny:
ul. Słupecka 9 lok. 3
02-309 Warszawa