Scena 1-2 (97/98) 2019

Scena 1-2 (97/98) 2019

Spis treści

 

Teatr studencki
Lech Śliwonik – Trener świadomości. Na 65-lecie

powstania Teatru STS … 2


Wydarzenie

Redakcja „Sceny” – Peter Stein, po prostu … 6


Ziemia i niebo
Wacław Oszajca – Poza Kościołem nie ma zbawienia … 8


Teatr lalkowy

Karol Suszczyński – Szekspir według Walnego … 10


Miejsce dla amatora

Urszula Kokoszka – Gdyby nie ten teatrzyk,
gdyby nie ta instruktorka... … 13
Marta Lewandowska – Teatr po przejściach … 15
Nasza droga – 100 lat ZTL … 17


Teatr ludowy

Piotr Gryźlak – O naszym teatrowaniu.
Bukowiańskie sejmiki … 18
Beata Szczucińska – (Nie)obecność … 21

W kręgu słowa
Grzegorz Szlanga – Przecież JA jestem najlepszy … 23
Kacper Gugała – Zanim otworzą usta – poradnik (cz. 1) … 25


Jubileusz

Elżbieta Pastecka – Szampan
dla Polskiego Baletu Narodowego … 27


Nagroda im. Hübnera

Człowiek Teatru 2019 – Tomasz Rodowicz … 28


Archiwum współczesne

Dokumentacja pewnego zdarzenia – miejskie eliminacje
64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
w Bielsku-Białej … 29


Wizytówki TKT
64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski … 32
Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych 2019 … 33


W stulecie

Pamięć o Reducie … 34


NOTY
– Wydarzenia, informacje … 35